Ansvarsfraskrivelse


* Denne ansvarsfraskrivelse angiver, at der ikke er nogen garanti for specifikke resultater, og hver persons resultater kan variere! Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke beregnet til at blive fortolket som et løfte eller en garanti. Vi er ikke ansvarlige for direkte, indirekte, straffe, tilfældige, specielle følgeskader eller skader, der måtte opstå som følge af eller forbundet med brugen eller misbrug af sine produkter.